Psykologitoimisto

Synteesi

Koulutus ja työkokemus kertovat:

Ritva Uhinki on koulutuspsykoanalyytikko ja työnohjaaja. Opiskeluaikana alkanut työ soitonopettajana ja psykologian opettajana vaihtui psykoterapeutin tehtäviin 1980-luvulla, aluksi ammatinharjoittajana, sitten Psykologitoimisto Synteesissä.

Kirjallinen toiminta on usein liittynyt kouluttajana esiin tulleisiin kysymyksiin, esim. Tuomon Hirmuhirviö (WSOY 1984) kysymykseen lasten mustasukkaisuudesta, The Termination Phase in Psychoanalysis and in Psychotherapy (Åbo Akademi 1999) psykoterapeuttien koulutukseen. Vahingosta viisastuu –kirja syntyi Työministeriön työsuojeluprojektia varten Juhani Vääriskosken kanssa 1995.

Viimeisin Ritvan julkaisu on koonnos OCM:n (Konstantinus Suuren Ritarikunta) seminaarista Anna nuorelle tulevaisuus – ettei kukaan syrjäydy (Turun yliopisto 2011).

Tällä hetkellä pääpaino työssä on työnohjauksessa, jossa asiakkaina ovat olleet mm. kaupallisilla, seurakunnallisilla ja taiteen aloilla johtotehtävissä toimivat henkilöt.

Hän on toiminut myös psykoterapeuttien työnohjaajana Therapeia-säätiön ja ÅA:n koulutuksissa ja tekee edelleen työnohjausta psykoterapeuteille.

Ailo Uhinki aloitti työvoimatoimistossa ammatinvalintapsykologina. Hän väitteli työttömyyteen liittyvistä kysymyksistä 1996 ja opetti mm. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa työnohjaajien koulutuksissa. Hän perusti Ritva Uhingin kanssa oman Psykologitoimisto Synteesin 1992 ja on toiminut siellä testipsykologina, coachina ja työyhteisökouluttajana. Hän on toiminut kauan Suomen Psykologiliiton testilautakunnassa asiantuntijana.

Ailo Uhingin kirjallisesta tuotannosta voi mainita edelleen suositun ”100 ideaa esimiestyöhön” –kirjan. Testimenetelmien ja yhteiskunnallisen osallistumisen kannalta on yhä tärkeä Zulliger-käsikirja ja väitöstutkimus työttömistä työnhakijoista (Distress of unemployed jobseekers, 1996).

Nuorten ammatinvalinta on ollut hänelle tärkeä kautta työuran. Esim. varusmiesten kohdalla kirja ”Ohi on –entä sitten”, 1977, ilmestyi Turun työvoimapiirin julkaisuna. Tämä kiinnostus näkyy myös kirjassa Anna nuorille tulevaisuus ettei kukaan syrjäydy ” yhdessä Ritva Uhingin kanssa tehdyssä koonnoksessa.